• Brazylijczycy nie chodzą do dentysty, bo nie mają na to pieniędzy.
  • Obywatele Brazylii nie stronią od mycia zębów (trzech na czterech czyni to częściej niż dwa razy dziennie).

Częstotliwość wizyt u dentysty

Co drugi Brazylijczyk, spośród tych, którzy nie są objęci żadną z form wsparcia publicznego w zakresie leczenia stomatologicznego, nie był u dentysty w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wskaźnik ten jest o połowę niższy (26,3 proc.) w grupie obywateli Brazylii korzystających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (obejmującego także, w mniejszym lub w większym zakresie, świadczenia stomatologiczne).

Takie statystyki oczywiście wynikają głównie z możliwości, albo bardziej z braku możliwości finansowania we własnym zakresie przez Brazylijczyków leczenia stomatologicznego.

Częstotliwość mycia zębów

A jak przedstawiają się wyniki jeśli chodzi o częstotliwość szczotkowania zębów? Na taką aktywność nie są potrzebne duże pieniądze. Otóż 74,5 proc. respondentów stwierdziło, że myje zęby trzy razy dziennie lub więcej. Odsetek ten w grupie osób znajdujących się poza jakimkolwiek ubezpieczeniem zdrowotnym jest mniejszy (60,2 proc.).

Natomiast częstotliwość wymiany szczoteczki do zębów na nową w czasie krótszym niż trzy miesiące dała podobne wyniki w obu grupach: odpowiednio 55,6 i 49,7 proc.

José Cechin, dyrektor wykonawczy Instytutu Badań Zdrowia stwierdził, że poziom zdrowia jamy ustnej Brazylijczyków wynika z niedostatków systemu opieki zdrowotnej. Stomatologia powinna być częścią inicjatyw oraz programów koordynujących i promujących dobrostan człowieka, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób jamy ustnej, a tak nie jest.