• Mieszkańcy gminy Lubiewo od 2021 r. mają utrudniony dostęp do dentysty.
  • Na dentystę z Ukrainy czeka praca w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie.
  • Stomatolog z Ukrainy wraz z rodziną będzie miał zapewnione mieszkanie.

Jest praca dla dentysty z Ukrainy 

Stomatolog pracowałby w pełni wyposażonym i wyremontowanym gabinecie stomatologicznym, mieszczącym się w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 41.

Władze gminy zapewniają, że wynagrodzenie zapewnione będzie w ramach kontraktu z NFZ, ale także możliwe są świadczenia prywatne. Gmina informuje o dużej liczbie pacjentów (zarówno na kontrakt z NFZ, jak i prywatnie - dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli). Zakres i forma współpracy do uzgodnienia.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny: 52 3349310, e-mail: ug@lubiewo.pl

Brakuje dentystów chętnych do pracy na NFZ 

Przypomnijmy, że od kwietnia 2021 r. dorośli mieszkańcy Gminy Lubiewo zostali pozbawieni dostępu do świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ. Stało się to po tym, jak lekarz dentysta Cezary Pozorski w grudniu 2020 r. zrezygnował z realizowania kontraktu NFZ i rozwiązał umowę najmu gabinetu stomatologicznej. Po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia (od kwietnia 2021 r.) gabinet przestał funkcjonować.

Gminie Lubiewo udało się namówić lekarza dentystę Dorotę Prątnicką na podjęcie działalności leczniczej na tamtejszym terenie w lipcu 2021 r.  Wcześniej za środki wygospodarowane przez Gminę wykonano generalny remont gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie. Podwyższono jego funkcjonalność i estetykę.  

Gmina finansuje świadczenia stomatologiczne

Pomimo spełnienia przez Gminę warunków postawionych przez NFZ (pozyskanie stomatologa i posiadanie gabinetu spełniającego wszystkie standardy), Fundusz nie znalazł środków, aby zapewnić kontrakt na tamtejszym terenie.  

I w takiej sytuacji władze gminy nie poddały się. Postanowiono ze środków własnych sfinansować usługi stomatologiczne w wymiarze pół etatu. Świadczenia zostały uruchomione 25 października 2021 r.

Pieniądze wystarczyły na realizowanie świadczeń stomatologicznych do końca 2021 r.. Władze gminy miały nadzieję, że NFZ ogłosi konkurs zapewniając leczenie mieszkańcom Gminy Lubiewie.