Znany jako amalgamat dentystyczny, związek rtęci (z zawartością tego metalu w granicach 43 – 54 proc.) uzupełniony: srebrem, cyną, miedzią, kadmem a niekiedy cynkiem obecny jest w ilości 1,5 tys. t w ciałach mieszkańców UE, chodzi oczywiście o amalgamat stomatologiczny  – ocenia Health Care Without Harm.

Ponad 40 proc. wód śródlądowych UE przekracza poziomy bezpieczeństwa dotyczące stężenia rtęcią; a ta, gdy występuje w środowisku może przekształcić w jej najbardziej toksyczną postać: metylortęć, która gromadzi się w rybach i niestety w organizmach ludzi.

Rtęć wykrywa się w ludzkiej krwi, moczu, mleku i włosach.

Biomonitoring pokazuje, że niestety spożycie ryb jest największym źródłem metylortęci odkładającej się w ludzkim organizmie.