Okazuje się, że sporym zainteresowaniem w trakcie pandemii cieszyło się leczenie stomatologiczne. Z porady lekarzy dentystów skorzystało od marca 2020 r. do marca w 2021 r. ponad 40 proc.  ankietowanych. Znacznie rzadziej mieszkańcy Małopolski odwiedzali okulistów (co piąty pytany). Co dziesiąty Małopolanin korzystał z usług specjalisty psychiatry.

Od marca 2020 r. do marca 2021 r. ze świadczeń stomatologicznych osobiście skorzystało 37,9 proc. ankietowanych , tylko 1,2 proc. w formie teleporady i 1,3 proc. w obu formach. Pacjenci chodzili do dentysty zdecydowanie częściej niż do lekarza rodzinnego (11,6 proc. osobiście, 32 proc. w formie teleporady i 18,4 proc. w obu formach). Wizyty u okulisty rozkładały się następująco (17,8 proc., 2,5 proc. i 1, 3 proc.).

Odsetek ankietowanych przyznających korzystanie z porad stomatologa od marca 2020 r. do marca 2021 r.:
Grupa wiekowa:
18 – 24: 39,9 proc.
25 – 44: 40,8 proc.
45 – 59: 39,3 proc.
ponad 60: 41,5 proc.

Odsetek ankietowanych przyznających korzystanie z porad stomatologa od marca 2020 r. do marca 2021 r.:
kobieta: 39,3 proc.
mężczyzna: 41,9 proc.   

Odsetek ankietowanych przyznających korzystanie z porad stomatologa od marca 2020 r. do marca 2021 r.:
obszar miejski: 42 proc.
obszar wiejski: 38,9 proc.

Częstotliwość wizyt u dentysty, według regionu:
krakowski: 39,4 proc.
tarnowski: 40,4 proc.
oświęcimski: 35,8 proc.
nowosądecki: 40,9 proc.
nowotarski: 41,9 proc.

Najczęściej do dentysty chodzili mieszkańcu Krakowa 44,5 proc. ankietowanych.