• Zwyczaj poprawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów wyniku LEK i LDEK jest powszechny
  • Ministerstwo Zdrowia zapowiada wdrożenie zmian w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne
  • Zwiększy się paleta potencjalnych miejsc specjalizacyjnych dla rezydentów  

Zachęta do poprawiania wyników LEK i LDEK

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który jest niezadowolony z wyniku LEK lub LDEK i uważa, że obecnie przeprowadzane egzaminy są „łatwiejsze”, może ponownie przystąpić do tego egzaminu i poprawić wynik. Zatem każdy lekarz ma równy dostęp do możliwości uzyskania dobrego wyniku z LEK i LDEK – zapewnia Ministerstwo Zdrowia i informuje jednocześnie o istotnych zmianach, które mają ułatwić rozpoczęcie specjalizacji.

Nabór centralny na specjalizacje od jesieni 2022 r. 

Priorytetowym zadaniem Ministerstwa Zdrowia w zakresie naboru na specjalizacje lekarskie jest wdrożenie zmian w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne, dzięki którym większa liczba miejsc szkoleniowych zostanie wykorzystana (tzw. nabór centralny). Stworzone zostaną możliwości ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich województwach jednocześnie. Zasadą byłoby prawo do wskazania 15 wyborów obejmujących dziedzinę, tryb i miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego (w preferowanej kolejności).

Większe możliwości wyboru specjalizacji 

Dzięki tym zmianom - w przypadku niezakwalifikowania się przez lekarza do odbywania specjalizacji w preferowanym województwie lub w preferowanej dziedzinie - będzie on mógł zostać zakwalifikowany na jeden z kolejnych „wyborów” wskazanych we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Do tej pory taka zasada nie obowiązywała.

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne na nowych zasadach odbędzie się jesienią 2022 r. – podaje Ministerstwo Zdrowia.