• Ostatnie konkursy uzupełniające w zakresie stomatologii wygrało pięciu świadczeniodawców, których oferty przygotował MBRK
 • OW NFZ w Warszawie ma problemy związane z pozyskaniem kadr, głównie w zakresie: ortodontów, protetyków, chirurgów stomatologicznych, periodontologów
 • Fundusz podwyższył niektóre wyceny świadczeń (541 umów na łączną kwotę 2,2 mln zł)
 • Nakłady NFZ OW w Warszawie na świadczenia stomatologiczne wzrosły z 209,4 mln zł w 2020 r. do 289,1 mln zł w 2022 r. i są wyższe o 38 proc.

MBRK - współpraca ze świadczeniodawcami 

Firma MBRK, zajmująca się m.in. przygotowaniem ofert w ramach konkursów NFZ, zakomunikowała, że wszyscy klienci, dla których pracowała - wybrani zostali na świadczeniodawców w ramach przetargów uzupełniających OW NFZ na Mazowszu w zakresie stomatologii.

Konkursy uzupełniające w stomatologii na terenie OW NFZ na Mazowszu wygrały współpracujące z MBRK:

 • Rock Your Smile;
 • Klinika stomatologiczna Rodentis;
 • Pełny Uśmiech – Stomatologia i Medycyna Estetyczna;
 • SPZOZ w Izabelinie;
 • SPZOZ w Tarczynie

 

Problemy z pozyskaniem świadczeniodawców

OW NFZ w Warszawie ma świadomość trudności pozyskania kadr zainteresowanych współpracą z Funduszem. Mało jest głównie lekarzy specjalistów: ortodontów, protetyków, chirurgów stomatologicznych, periodontologów.

Mazowiecki OW NFZ od 1 lipca 2021 r. podniósł cenę za punkt rozliczeniowy w następujących zakresach:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie.

Wyższe nakłady na stomatologię 

Zmiana objęła 541 umów i skutkowała wzrostem wartości kontraktów w II półroczu 2021 r. o łączną kwotę 2,2 mln zł.

Nakłady na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju leczenie stomatologiczne w województwie mazowieckim wzrosły: z kwoty 209,436 mln zł w 2020 r. do 289,107 mln zł w 2022 r. (stan na 8 lutego 2022 r.) i są wyższe o 79,671 mln zł (o 38 proc.).