Harmonogram działań:
- Ogłoszenie postępowań - 21.03.2014 r.
- Składanie ofert - 03.04.2014 r.
- Otwarcie ofert - 07.04.2014 r.
- Rozstrzygnięcie postępowań - 06.06.2014 r.

Oferty oceniane będą na podstawie stopnia spełnienia kryteriów zawartych w zarządzeniu prezesa NFZ Nr 3/2014/DSOZ z 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejne zarządzenie prezesa NFZ z 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie wcześniej przytoczone nie dotyczy postępowań w zakresie stomatologii.
MOW NFZ, publikując informację o konkursie ofert, przytacza także treść rozporządzenia ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. poz. 1462 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.