Według ostatnio opublikowanych danych przez WUS w Warszawie, liczba porad stomatologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. wyniosła 4,811 mln i była o 2,4 proc. większa od tej z 2012 r.

Udział porad stomatologicznych w ogólnej liczbie porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wyniósł 11,1 proc. i nie zmienił się w stosunku do 2012 r.

W ramach praktyk lekarskich udzielono 0,796 mln porad: lekarskich - 0,215 mln i aż 0,581 mln stomatologicznych.
W przypadku świadczeń, udzielonych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, porady stomatologiczne stanowiły w 2013 r. 19,8 proc. całości.

W porównaniu z 2012 r. liczba udzielonych stomatologicznych porad specjalistycznych w 2013 r. wzrosła o 2,4 proc. (w miastach i na wsiach po równo). W 2012 r. było ich 4,698 mln, a w 2013 r. 4,811 mln.

Częściej z porad stomatologicznych korzystały kobiety niż mężczyźni (chociaż różnice nie są duże): w miastach pacjentki to 54,9 proc. osób leczonych (2,285 mln porad) na wsi - 54,3 proc. (0,352 mln porad).
W ogólnej liczbie porad stomatologicznych 26,7 proc. stanowiły porady udzielone dzieciom i młodzieży (w miastach - 26,0 proc., na wsiach - 31,0 proc.).

W miastach młodzieży i dzieciom do 18 roku życia udzielono 1,082 mln porad stomatologicznych, osobom w wieku od 18 do 64 lat 2,397 mln porad, a pacjentom powyżej 64 roku 0,682 mln porad. Na wsiach struktura ta przedstawiała się następująco: młodzież i dzieci do 18 roku życia 0,201 mln porad, osoby w wieku od 18 do 64 lat 0,369 mln porad, pacjenci powyżej 64 roku 0,078 mln porad.