• Dr n. med. Mariusz Duda uhonorowany został pośmiertnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne "Medalem za zasługi dla polskiej stomatologii"
  • Medal z rąk prof. Marzeny Dominiak odebrał wiceprezydent PSI prof. Ryszard Koczorowski
  • Mariusz Duda od 2007 r. był prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego    

Nagrodę z rąk prezydent PTS prof. Marzeny Dominiak odebrał wiceprezydent PSI prof. Ryszard Koczorowski. 

Długoletni szef PSI

Dr n. med. Mariusz Duda był uznanym stomatologiem, specjalistą w dziedzinie implantologii i chirurgii stomatologicznej. Od lat działał aktywnie na forum międzynarodowych stowarzyszeń implantologicznych. Z jego inicjatywy w 2003 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne. Był jego prezydentem od 2007 r. 

Mariusz Duda na co dzień współpracował jako profesor wizytujący z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z: Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, czy z New York University College of Dentistry.

Curriculum Duda Clinic College of Dental Medicine

Zmarły, będąc właścicielem kliniki implantologii i kliniki chirurgii plastycznej w Katowicach, zorganizował jedne z pierwszych w Polsce kompleksowe szkolenie z zakresu implantologii Curriculum Duda Clinic College of Dental Medicine.

Od lat działał aktywnie na forum międzynarodowych stowarzyszeń implantologicznych. Był wiceprezydentem DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie na Polskę.

Był także redaktorem naczelnym czasopisma Implantologia Stomatologiczna i członkiem kolegium redakcyjnego  wydawanego w Stanach Zjednoczonych czasopisma "Implant Dentistry".