PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Marek Szwarczyński wskazany na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Autor: miro • Źródło: CM UJ/infoDENT24.pl
20-01-2023, 11:20
Marek Szwarczyński wskazany na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Komisja konkursowa za Markiem Szwarczyńskim w roli dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie Fot. AdobeStock
Komisja konkursowa wybrała lek. Marka Szwarczyńskiego na dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Nominacja czeka na zatwierdzenie przez prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego.
 • Lek. Marek Szwarczyński, dotychczasowy dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, został wybrany przez komisję konkursową ponownie na to stanowisko
 • W lutym 2022 r. Marek Szwarczyński przestrzegał, że 2022 r. m.in. z uwagi na słabo finansowane świadczenia na podstawie umowy zawartej z NFZ w 2022 r., zakończy się wygenerowaniem straty UKS
 • Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot tworzący, zatwierdził program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na lata 2021-2023, który jest z powodzeniem realizowany

Wybór dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie  

O stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie ubiegało się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa wskazała na dotychczasowego szefa UKS lek. Marka Szwarczyńskiego.

Marek Szwarczyński, przedstawiając swoją koncepcję funkcjonowania Kliniki, zapewnił, że jego celem jest:

 • budowanie i umacnianie pozycji kliniki jako lidera na rynku usług stomatologicznych,
 • doskonalenie organizacji pracy,
 • unowocześnianie bazy sprzętowej,
 • rozwój obszaru dydaktyczno-naukowo - badawczego.
 • utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej kliniki,
 • wzrost rentowności prowadzonej działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • budowanie dobrych relacji interpersonalnych w zespole,
 • informatyzacja jednostki,
 • wspieranie innowacyjności,
 • utrzymanie dobrych relacji z UJ CM w obszarze dydaktyczno - naukowym,
 • otwartość na współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i instytutami naukowymi.

Walka z trudną sytuacją ekonomiczną UKS

Przypomnijmy, że w lutym 2022 r. Marek Szwarczyński informował infoDENT24.pl o trudnej sytuacji ekonomicznej Kliniki:

Rok 2022 z perspektywy planu finansowego i przeprowadzonych analizy ekonomiczno — finansowych za wcześniejsze lata, a zwłaszcza umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2022 r., może zakończyć się wygenerowaniem straty jako wyniku finansowego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (...).

Marek Szwarczyński apelował o podwyższenie finansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stomatologia, bowiem w 2022 r. takie podmioty lecznicze jak SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, gdzie prowadzona jest dydaktyka przed- i podyplomowa, w obecnych realiach gospodarczych i finansowych mogą utracić płynność finansową, co odbije się na jakości kształcenia, jakości i liczbie udzielanych świadczeń - a powód będzie jeden: niedostatek środków finansowych.

Zaufanie, jakim Komisja Konkursowa obdarzyła  dotychczasowego szefa UKS, wskazuje, że podjęte przez Marka Szwarczyńskiego działania przynoszą oczekiwane rezultaty.  

Program naprawczy UKS 

Przypomnijmy także, iż Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot tworzący, zatwierdził program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na lata 2021-2023.

Dyrektor Kliniki zobowiązany jest do przedkładania sprawozdań z realizacji działań naprawczych i osiągniętych wyników finansowych.

Kolejne terminy sprawozdań to:
30 czerwca 2023 r.
30 czerwca 2024 r.

Jeszcze  w 2019 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie miała zysk netto w wysokości 1,37 mln zł.

Marek Szwarczyński:

 • jest absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie oraz Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie;
 • pracował m.in. w Małopolskim OW NFZ, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie;
 • w 2015 r. objął stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie;
 • poprawił wyniki finansowe UKS (zwiększył m.in. liczbę przyjmowanych pacjentów).
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH