• Po raz drugi stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie (UKS) objął lek. Marek Szwarczyński
 • Jednym z jego głównych celów jest budowanie i umacnianie pozycji kliniki jako lidera na rynku usług stomatologicznych
 • Placówka ta łączy role świadczeniodawcy i bazy dla działalności dydaktyczno-badawczej oraz naukowej

UKS w Krakowie. Druga kadencja lek. Marka Szwarczyńskiego 

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki zatwierdził nominację lek. Marka Szwarczyńskiego na drugą kadencję na stanowisku dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie (UKS). Jak informowaliśmy lek. Marek Szwarczyński, dotychczasowy dyrektor UKS w Krakowie, został wskazany na to stanowisko przez komisję konkursową, której posiedzenie odbyło się 17 stycznia br.

Lekarz i menadżer

Marek Szwarczyński jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracował w wielu jednostkach sektora opieki zdrowotnej, zarówno jako lekarz, jak i kierownik oraz menadżer - m.in. w:

 • Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
 • Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W 2015 roku objął stanowisko dyrektora Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. W trakcie jego kadencji jednostka poprawiła wyniki finansowe oraz zwiększyła liczbę przyjmowanych pacjentów, co umocniło jej pozycję na rynku świadczeń stomatologicznych.

Optymalizacja dostępu do świadczeń

Marek Szwarczyński, przedstawiając swoją koncepcję funkcjonowania Kliniki, zapewnił, że jego celem jest:

 • budowanie i umacnianie pozycji kliniki jako lidera na rynku usług stomatologicznych,
 • doskonalenie organizacji pracy,
 • unowocześnianie bazy sprzętowej,
 • rozwój obszaru dydaktyczno-naukowo - badawczego.
 • utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej kliniki,
 • wzrost rentowności prowadzonej działalności,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • budowanie dobrych relacji interpersonalnych w zespole,
 • informatyzacja jednostki,
 • wspieranie innowacyjności,
 • utrzymanie dobrych relacji z UJ CM w obszarze dydaktyczno - naukowym,
  otwartość na współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi i instytutami naukowymi.

- W celu zdobywania, utrzymania pozycji lidera na rynku usług stomatologicznych konieczne jest zapewnienie optymalnej dostępności do świadczeń, a tą najszybciej można uzyskać poprzez właściwą organizację pracy. To ona jest kluczem do sukcesu. Jeśli do tego dołożymy integrację zespołową potencjału kliniki, to nakreślone cele staną się możliwe do realizacji - podkreślał Szwarczyński w  przedstawionej komisji konkursowej koncepcji na kolejną kadencję.

126 lat UKS w Krakowie

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie historycznie początek wywodzi z utworzonego w 1897 roku Ambulatorium Dentystycznego przy Klinice Chirurgii UJ kierowanej przez prof. Ludwika Rydygiera. Ambulatorium stało się zalążkiem utworzonego 6 lat później pierwszego w Polsce zakładu naukowo-dydaktycznego z czasem nazwanego Instytutem Stomatologicznym. Obecnie UKS jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym ambulatoryjnych świadczeń z zakresu stomatologii w tym również w znieczuleniu ogólnym.

Oprócz świadczenia usług medycznych jest równocześnie bazą dla prowadzenia działalności dydaktyczno-badawczej i naukowej, którą realizują nauczyciele akademiccy zatrudnieni równocześnie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.