Umowa na realizację opieki ortodontycznej ma być podpisana na okres od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zakres: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
Obszar: Kraków, Kraków-Krowodrza
Wartość zamówienia: nie więcej niż 60 750  zł
Okres rozliczeniowy: 1 listopada - 31 grudnia 2021 r.
Maksymalna liczba umów: 1

Cena oczekiwana: 1,35 zł

Termin składania ofert: 16 września 2021. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 20 września br. Planowany termin rozstrzygnięcia  konkursu to 22 października 2021 r.