• Konkurs na realizowanie świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży obejmuje okres od 1 października do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi 121,5 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty należy składać w Krakowskim OW NFZ do 4 września 2023 r.

Warunki kontraktu na świadczenia ortodontyczne

Małopolski OW NFZ zaprosił do składania ofert w konkursie na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży.  

Kod postępowania 06-23-000827/STM/07/1/07.0000.213.02/01

Zaproponowana wycena punktu rozliczeniowego w ortodoncji : 1,80 zł.

Obszar realizowania świadczeń: powiat brzeski

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 121,5 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 października do 30 czerwca 2024 r. 

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne są dostępne w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, Wadowicka 8W w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Kraków, Józefa 21 do 4 września 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, Kraków, Wadowicka 8W 6 września 2023 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Małopolskiego OW NFZ www.nfz-krakow.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Małopolskiego OW NFZ Kraków, Wadowicka 8W 22 września 2023 r.

Kontakt: Małopolski OW NFZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6
Adres poczty elektronicznej: konkursy.stm@nfz-krakow.pl