O certyfikaty powalczą miejsca z Małopolski z gmin, które przyłączą się do projektu, jako koordynatorzy lokalni. Po 28 września nastąpi weryfikacja zgłoszeń. Proces ten zakończy się w niedzielę 12 października.

Akcja „Miejsce przyjazne maluchom" odbywa się już po raz dziewiąty. Inicjatywa ta ma na celu uczulić różne instytucje, w tym gabinety i kliniki stomatologiczne na potrzeby dzieci. Właściciele certyfikatów muszą tworzyć otoczenie, w którym maluchy także mają czuć się dobrze.
Tytuł „Miejsce przyjazne maluchom" przyznawany jest na podstawie zgłoszeń, po osobistej weryfikacji organizatorów i partnerów akcji. W celu otrzymania tytułu, zgłaszający muszą spełnić określone w formularzu zgłoszeniowym kryteria.

Zgłoszenia miejsc następują pod adresem mailowym: maluchy@krakow.agora.pl (do niedzieli 28 września).

Weryfikacja zgłoszeń potrwa od poniedziałku, 29 września do niedzieli 12 października. Listę podmiotów, które w tegorocznej edycji otrzymają certyfikat „Miejsce przyjazne maluchom" poda specjalny dodatek w Gazecie Wyborczej oraz strony www.miejsceprzyjaznemaluchom.com.pl, www.malopolska.pl.

W niedzielę, 19 października, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się uroczysta gala przyznania certyfikatów.

Aktualnie certyfikatami „Miejsce przyjazne maluchom" szczycą się: krakowskie: AKK-Dent Dentystyka, Centrum stomatologiczne Albusdent, Vital-Dent,. Centrum Medyczne „Ujastek", Centrum Medyczne Scanmed Multimedis,

Organizatorami akcji są: Agencja PR Inspiration, Gazeta Wyborcza i Redakcja „Wrota Małopolski". Partnerem akcji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Koordynatorem lokalnym jest Urząd Miejski w Chrzanowie.