• Czy każdy lekarz i lekarz dentysta otrzyma możliwość realizowania specjalizacji w jednej z dziedzin priorytetowych, co jest jednym z warunków umorzenia na studia medyczne? Pyta poseł Arkadiusz Marchewka
 • Nie są uzasadnione obawy dotyczące wystąpienia ryzyka niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach uznanych za priorytetowe – ocenia Piotr Bromber podsekretarz stanu w MZ
 • Liczba miejsc specjalizacyjnych z roku na rok systematycznie rośnie, a ich liczba w sposób znaczący przekracza liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne
 • W dziedzinach priorytetowych szkolenie specjalizacyjne odbywa blisko 15 tys. lekarzy i lekarzy dentystów, przy liczbie miejsc specjalizacyjnych - ok. 28 tys.
 • Dwa podstawowe warunki ubiegania się o umorzenie kredytu na pokrycie kosztów studiów medycznych: przepracowanie przez 10 lat (w okresie 12 lat od ukończenia studiów) i to co najmniej w wymiarze pełnego etatu - tam gdzie są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych oraz uzyskanie w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową

Jak duże problemy z podjęciem specjalizacji

Podjęcie specjalizacji w dziedzinach uznanych za priorytetowe jest stosunkowo łatwe, nie oznacza to jednak, że bezproblemowe – ocenia poseł Arkadiusz Marchewka.

Stosunkowo łatwe z tego względu, iż nie cieszą się one szczególnym wzięciem wśród rezydentów, głównie ze względu na kiepskie perspektywy zarobkowania i szczególnie ciężką, odpowiedzialną pracę (stąd m.in. wyznaczenie dziedzin priorytetowych). Stosunkowo łatwe także dlatego, że zapotrzebowanie na wybranych specjalistów powinno skłaniać Ministerstwo Zdrowia do uruchamiania tylu miejsc specjalizacyjnych - ilu byłoby chętnych do jej realizacji.

Obawy o podstawę do umorzenia kredytu 

Tym niemniej powstały obawy czy - mimo woli rozpoczęcia specjalizacji w jednej z dziedzin priorytetowych (przypomnijmy, że dla lekarzy dentystów jest to tylko stomatologia dziecięca) każdy lekarz, lekarz dentysta taką szansę otrzyma.

Z takim pytaniem do ministra zdrowia zwrócił się poseł Arkadiusz Marchewka. Chciał on także wiedzieć czy na umorzenie kredytu na studia medyczne będą mogły liczyć również osoby, które nie uzyskają tytułu specjalisty w priorytetowej dziedzinie medycyny z powodu braku liczby miejsc szkoleniowych.

Nie są uzasadnione obawy dotyczące wystąpienia ryzyka niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych w dziedzinach uznanych za priorytetowe – ocenia Piotr Bromber podsekretarz stanu w MZ.

Ułatwienia w zdawaniu LEK i LDEK

Ułatwieniem w zdawaniu LEK i LDEK (główne kryterium kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne) jest udostępnienie na stronie internetowej CEM pełnej bazy pytań.

Obecnie wszystkie testy począwszy od sesji wiosennej 2021 r. składają się z 70 proc. pytań zaczerpniętych z dostępnej bazy pytań, a tylko 30 proc. stanowią nowe pytania.

Do zaliczenia egzaminu wystarczy udzielić poprawnych odpowiedzi na 56 proc. pytań zawartych w teście.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia związku z tym zakwalifikowanie się przez lekarza na takie szkolenie specjalizacyjne, w tym również w dziedzinach priorytetowych, nie powinno stanowić większego problemu.

Zmiany te wynikają z ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291), która weszła w życie 8 sierpnia 2020 r.

Więcej miejsc specjalizacyjnych niż chętnych

Według stanu na 2 sierpnia 2022 r. liczba miejsc specjalizacyjnych w jednostkach akredytowanych wynosiła ponad 46 tys., zaś szkolenie specjalizacyjne w tym czasie odbywało prawie 28 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. W dziedzinach priorytetowych szkolenie specjalizacyjne odbywa blisko 15 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Liczba miejsc specjalizacyjnych z roku na rok systematycznie rośnie, a ich liczba w sposób znaczący przekracza liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbywają szkolenie specjalizacyjne.

Piotr Bromber zapewnia, że liczba miejsc specjalizacyjnych podlega stałemu monitoringowi i w przypadku wystąpienia takiej konieczności minister zdrowia może podjąć działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc specjalizacyjnych.

MZ przypomina, że nie ma obowiązku zaciągania kredytu na studia medyczne. W jaki sposób będą finansowane studia odpłatne należy do decyzji studenta i jego rodziny.

Wystarczający czas do odbycia dwóch specjalizacji

W ciągu 12-letniego okresu od ukończenia studiów lekarz może zrealizować co najmniej dwie specjalizacje (szkolenie specjalizacyjne trwa od 2 do 6 lat w zależności od rodzaju specjalizacji), w zależności od swoich potrzeb i zainteresowań.

Warunki całkowitego umorzenia kredytu na studia medyczne nie są wyśrubowane, a zakwalifikowanie na szkolenie specjalizacyjne w priorytetowej dziedzinie medycyny nie powinno stanowić większego problemu – zapewnia Piotr Bromber.

Warunki umorzenia kredytu na studia medyczne 

Dwa podstawowe warunki ubiegania się o umorzenie kredytu na pokrycie kosztów studiów medycznych:

 • przepracowanie przez 10 lat (w okresie 12 lat od ukończenia studiów) i to co najmniej w wymiarze pełnego etatu - tam gdzie są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym);
 • uzyskanie w tym okresie tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
  Częściowe umorzeni kredytu przysługiwałoby osobom, które nie ukończyły specjalizacji w wyznaczonym terminie z przyczyn od nich niezależnych.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1156) wskazano następujące dziedziny medycyny:

 • stomatologia dziecięca;
 • anestezjologia i intensywna terapia;
 • chirurgia dziecięca;
 • chirurgia ogólna;
 • chirurgia onkologiczna;
 • choroby wewnętrzne;
 • choroby zakaźne;
 • geriatria;
 • hematologia;
 • kardiologia dziecięca;
 • medycyna paliatywna;
 • medycyna ratunkowa;
 • medycyna rodzinna;
 • neonatologia;
 • neurologia dziecięca;
 • onkologia i hematologia dziecięca;
 • onkologia kliniczna;
 • patomorfologia;
 • pediatria;
 • psychiatria;
 • psychiatria dzieci i młodzieży;
 • radioterapia onkologiczna;