Stało się to podczas kongresu WAGro 2016 (od 6 do 8 maja 2016 w Atenach).

Lek. dent. Maciej Michalak, prezes zarządu BE ACTIVE DENTIST, znalazł się - jako pierwszy Polak - wśród kilkudziesięciu osób, tworzących zespół WAGro. Jest powód do satysfakcji - bo dołączył do znakomitego towarzystwa. Na liście członków WAGro znajdziemy takie osobistości jak: prof. dr. Dong-Seok Sohn (Korea Południowa), dr Ioannis P. Georgakopoulos (Grecja), prof. Tsuji Takashi (Japonia), prof. Samer Sriuji (Izrael), prof. Irma Thesleff (Finlandia), prof. Giuseppe Cardaropoli (USA), dr W. Paul Jang (Kanada), prof. Saverio Ravazzolo (Włochy).

Nominację przyjęcia do WAGro nasz rodak otrzymał z rąk prezydenta tej organizacji - dr. Ioannisa P. Georgakopoulosa, wykładowcy BPP University w Londynie oraz Enzo Ferrari University w Modenie.

- Działanie w ramach WAGro daje wiele możliwości współpracy z wielkimi autorytetami w dziedzinie czynników wzrostu i komórek macierzystych z całego świata. Podczas konferencji w Atenach udało mi się wymienić spostrzeżeniami z ludźmi, których do tej pory znałem z publikacji naukowych najwyżej punktowanych czasopism na świecie – mówi Maciej Michalak. - Wszczepianie zawiązków zębów, regeneracja brakujących organów dzięki komórkom macierzystym pochodzącym z miazgi zębów nie jest daleką przyszłością, a dziedziną nauki, nad którą pracuje obecnie grupa lekarzy z kilku ośrodków na świecie – dodaje nowy przyjęty do WAGro Polak. 

    Maciej Michalak wraz z dr. Josephem Choukroun’em twórcą metody pozyskiwania fibryny bogatopłytkowej "A-PRF".

Maciej Michalak od kilku lat zajmuje się tematyką wykorzystania autogennych czynników wzrostu w stomatologii. Prowadzi również badania i szkolenia dotyczące wykorzystania komórek macierzystych zawartych w miazdze zęba w celu odbudowy braków kostnych pacjenta. Jest autorem kilku publikacji dotyczących fibryny bogatopłytkowej (PRF) oraz jej zastosowań klinicznych.

W najbliższym numerze czasopisma Implants ukarze się publikacja mówiąca o wykorzystaniu zębów jako autogennego materiału do odbudowy kości autorstwa Macieja Michalaka.

Jak tylko ukaże się wspomniana publikacja, będziemy ją komentować na łamach infoDENT24.pl.