Maciej Hamankiewicz, prezes NRL: Sami wiemy, że opieka stomatologiczna w szkołach to skomplikowany pod wieloma względami problem. Wiemy na przykład, że w świetle aktualnych przepisów, szkoła nie jest z mocy prawa upoważniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wiemy również, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną i jej prowadzenie wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru. Bez szczególnej regulacji prawnej nie jest zatem możliwe, aby lekarz udzielał świadczeń stomatologicznych w pomieszczeniach szkolnych, o ile wcześniej nie zostanie w tych pomieszczeniach utworzony i zarejestrowany podmiot leczniczy lub praktyka lekarska.

Wprowadzenie gabinetów dentystycznych do szkół nie jest prostym zabiegiem polegającym na drobnej korekcie jednego zarządzenia prezesa NFZ. Trzeba opracować system rozwiązań prawnych pozwalających na zakontraktowanie tych świadczeń. W celu realizacji powrotu opieki stomatologicznej do szkół trzeba stworzyć łańcuch przemyślanych rozwiązań, które zagwarantowałyby m.in. dodatkowe środki na ten cel, inaczej wprowadzenie leczenia stomatologicznego do szkół będzie się wiązało z uszczupleniem środków na leczenie stomatologiczne innych uprawnionych osób.

Konieczne jest również ustalenie na poziomie ustawowym, według jakiego modelu mają być finansowane placówki świadczące usługi stomatologiczne w szkole, w szczególności jak mają być zorganizowane ewentualne konkursy ofert, skoro w danej szkole może być tylko jeden podmiot udzielający świadczeń stomatologicznych. Trzeba wreszcie rozważyć, czy ciężar prowadzenia działalności leczniczej na terenie szkoły, w tym wyposażenia pomieszczeń powinien spoczywać na dyrektorach szkoły, na samorządzie terytorialnym, czy na lekarzach, którzy chcą tam prowadzić działalność leczniczą.

Po spotkaniu naszych przedstawicieli z ministrem zdrowia liczyłem na więcej konkretów. Niestety w wielu poruszanych kwestiach mamy jedynie ustną zapowiedź, bo minister nie przekazał żadnych oficjalnych dokumentów, projektów, bądź listów zapowiadających jakiekolwiek zmiany. Oczywiście cieszą wypowiedzi lepszej współpracy z samorządem lekarzy i dentystów. Czekamy, aby w ślad za spotkaniem poszły czyny.