• Podczas głosowania 13 maja delegaci wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Nowym prezesem został Łukasz Jankowski
  •  Na stanowisko prezesa NRL kandydowali  dotychczasowy prezes Andrzej Matyja i Łukasz Jankowski, szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
  • Wybory przeprowadzono podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie. Obrady Zjazdu zakończą się w sobotę

Łukasz Jankowski nowy prezes NRL

W wyborach na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy, zwyciężył Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wg nieoficjalnych informacji pokonał dotychczasowego prezesa NRL prof. Andrzeja Matyję stosunkiem głosów 251 do 150.

Występując przed delegatami Łukasz Jankowski powiedział,  że „samorząd przyszłości to taki, który słucha, organizuje i skutecznie działa”.

Nowy szef NRL przekonywał, że jest prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, która staje się samorządem przyszłości. Jak zapewniał, słucha aktywnie kolegów lekarzy, w gabinecie i na szpitalnych korytarzach.

Jako swoje osiągnięcia wymienił m.in. uruchomienie programów dla seniorów, w tym program pomocowy. Przypomniał, że zatrudnił prawnika, który przez 24 godziny na dobę ma za zadanie odpowiadać na potrzeby lekarzy.

Co Łukasz Jankowski myśli o o problemach lekarzy dentystów

W wystąpieniu programowym Łukasz Jankowski prezes ORL w Warszawie zauważył, że samorząd tworzą także lekarzy dentyści. Docenił to co robiono dla tej grupy zawodowej w trakcie minionej już kadencji. Słusznie wiele uwagi i energii nakierowano na sprawy związane z zaniżonymi wycenami świadczeń stomatologicznych. Tym nie mniej trzeba pamiętać, że 80 proc. stomatologów funkcjonuje zawodowo poza publiczną ochroną zdrowia. Oni także należą do społeczności lekarzy, oni także oczekują i potrzebują wsparcia ze strony samorządu – zauważył Łukasz Jankowski.