Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 320 ze zm.), świadczeniodawca składa dokumenty rozliczeniowe oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia danego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Zatem analiza końcowa będąca podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w 2020 r., zostanie przeprowadzona 25 stycznia 2021 r. na podstawie danych zawartych w systemie LOW NFZ.

Więcej: nfz-zielonagora.pl