Ogłoszenia postępowań dostępne są w Informatorze o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Przedstawiciele Funduszu informują, iż w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w poszczególnych zakresach:

Nazwa zakresu świadczeń

Wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej

Świadczenia ogólnostomatologiczne

1,05 zł

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

1,15 zł

Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane 
w znieczuleniu ogólnym

4,95 zł

Świadczenia ogólnostomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

2,00 zł

Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1,50 zł

Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

1,25 zł

Świadczenia protetyki stomatologicznej

1,25 zł

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

600,00 zł