Lubelski OW Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. 

W ramach kontraktu z NFZ dzieci będzie przyjmował gabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Umowa na realizację opieki stomatologicznej została podpisana z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Praktyka Stomatologiczna - Robert Różański.