Umowa ma być podpisana na udzielanie świadczeń stomatologicznych w roku 2021 i w roku następnym.

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.  

Nr postępowania konkursowego:
03-21-000135/STM/07/1/07.0000.221.02/01

Obszar: powiat kraśnicki

Termin składania ofert:  7 lipca 2021 r. w siedzibie NFZ - 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16,
Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca 2021 r. o godz. 8.30 w siedzibie Lubelskiego OW NFZ

Wyniki konkursu będą ogłoszone 9 września 2021 r.