Korekty aparatów ortodontycznych, o których mowa, w tym czynności polegające na rekonstrukcji aparatu ruchomego, można rozliczać poprzez sprawozdanie świadczenia: kontrola przebiegu leczenia aparatem ruchomym (23.2406).

Ta zasada jest zgodna ze stanowiskiem przekazanym Centrali NFZ przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia a opracowanym na podstawie opinii konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji Pani dr hab. n.med. Beaty Kawali, informuje Dorota Blechar zastępca dyrektora ds. medycznych Lubelskiego OW NFZ .

Więcej: nfz-lublin.pl