• W Polsce (według NIL) pracuje 10 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców, to czołówka europejska. Eurostat diametralnie inaczej przedstawia sytuację, podając wskaźnik 3,3
 • WHO alarmuje, że kadra medyczna starzeje się w szybkim tempie. W regionie EuroAzji na 10 tys. mieszkańców przypada 6,7 czynnych zawodowo dentystów
 • Niedobór kadry medycznej będzie się pogłębiał, bo wypalenie zawodowe postępuje, fachowcy masowo rezygnują z wykonywania zawodu     

Z raportu WHO wynika, że w regionie Europy i Azji Środkowej na 10 tys. osób przypada niespełna siedmiu dentystów (6,7).

Ilu lekarzy dentystów pracuje w Polsce 

W oparciu o statystyki NIL w Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 10, chociaż z analiz Eurostatu, mocno oprotestowanych przez NRL, jest ich trzykrotnie mniej (3,3).

Statystyki dotyczące liczby lekarzy dentystów w Polsce według NIL

 • lekarz dentysta nie wykonujący zawodu 4 654
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - na czas odbycia stażu (stażysta) 1 653
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty 38 067
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty cudzoziemca 12
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty cudzoziemca - na czas określony 151
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty cudzoziemca z UE 157
 • prawo wykonywania zawodu lek. dentysty spoza UE - określony zakres czynności 36
 • prawo wykonywania zawodu lek. dentysty spoza UE - warunkowe 104
 • prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty - zawieszone 12
 • łącznie 44 846

Grecja na czele liczby dentystów w stosunku do populacji

Z analiz Eurostatu wynika, że w UE najwięcej lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców pracuje w:

 • Grecji 12,2
 • Bułgarii 11,2
 • Litwie 9,7
 • Portugalii 9,5
 • Estonii 9,5
 • Luksemburgu 9,4
 • Norwegii 8,6
 • Niemczech 8,5

Najmniej w: 

 • Słowacji 4,9
 • Niderlandach 5,4
 • Austrii 5,6
 • Irlandii 6,2
 • Węgrzech 6,2

W tej statystyce Polska jest czerwoną latarnią ze wskaźnikiem 3,3, aczkolwiek NRL słusznie zapewne utrzymuje, że pracujących lekarzy dentystów jest trzykrotnie więcej (ok. 10 na 10 tys. obywateli), jeśli tak - bylibyśmy na czele Europejskiego rankingu za Grecją i Bułgarią.

Mało lekarzy dentystów w stosunku do populacji mieszkańców

Na podstawie danych z 2022 r. według WHO na 10 tys. mieszkańców w regionie EuroAzji przypada średnio:

 • 80 pielęgniarek
 • 37 lekarzy
 • 8,0 fizjoterapeutów
 • 6,9 farmaceutów
 • 6,7 dentystów
 • 4,1 położnych

Kolejne zagrożenia dla systemu ochrony zdrowia według WHO

WHO zwraca uwagę na zły stan zdrowia psychicznego pracowników ochrony zdrowia. Długie godziny pracy, niewystarczające profesjonalne wsparcie, poważne braki kadrowe oraz wysoki wskaźnik zakażeń COVID-19 i śmiertelności wśród pracowników pierwszej linii – zwłaszcza na wczesnych etapach pandemii – pozostawiły ślady trudne do zniwelowania.

Absencja pracowników ochrony zdrowia w regionie wzrosła o 62 proc. (podczas pierwszej fali pandemii w marcu 2020 r.), a problemy ze zdrowiem psychicznym kadry medycznej zostały zgłoszone w prawie wszystkich krajach regionu.

Starzejąca się siła robocza była poważnym problemem już przed pandemią COVID-19, ale teraz jest jeszcze bardziej niepokojąca, ponieważ wypalenie zawodowe i czynniki demograficzne przyczyniają się do drastycznego ubytku kadry medycznej, szczególnie wśród pracowników działających na I linii frontu.