• GUS zweryfikował dane dotyczące liczby lekarzy dentystów, funkcjonujących w zawodzie (nastąpił niemal trzykrotny ich wzrost z 14,3 tys. do 33,8 tys.)
  • Zawód lekarza dentysty jest zdecydowanie sfeminizowany. Zaledwie 10,1 tys. to mężczyźni, podczas gdy 32,8 tys. - kobiety
  • Najwięcej lekarzy dentystów pracowało w 2020 r. bezpośrednio z pacjentem w województwach podlaskim i mazowieckim (po 10,5 na 10 tys. mieszkańców), a najmniej w województwie kujawsko - pomorskim (5,9)

Weryfikacja statystyk dotyczących liczby lekarzy dentystów

infoDENT24.pl kilkukrotnie alarmował, że na potrzeby Eurostatu docierają z Polski dane na temat liczby lekarzy dentystów nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Z trudnych do wytłumaczenia przyczyn Polska postrzegana była jako czerwona latarnia pod względem liczby lekarzy dentystów przypadających na 10 tys. mieszkańców.

Tym statystykom nie odpowiadało proste przeliczenie liczby stomatologów z prawem wykonywania zawodu na liczbę Polaków. Co prawda pwz nie jest tym samym co praca przy fotelu stomatologicznym, jednak z bardzo dokładnych danych NRL wynikało, że stosunkowo niewielu jest dentystów nie leczących pacjentów.

Tymczasem Eurostat podawał, że na 10 tys. mieszkańców przypadało tylko  trzech dentystów. Okazuje się, że takie informacje napływały do unijnych służb statystycznych z GUS.

Andrzej Cisło, w okresie gdy był wiceprezesem NRL, wytrwale dążył do zmiany zasad liczenia czynnych zawodowo dentystów. Wydaje się, że ta walka zakończyła się sukcesem. Co z niej wynika?

Niespodziewany wzrost liczby lekarzy dentystów 

GUS podał właśnie, że liczba dentystów pracujących z pacjentem w 2020 r. wyniosła 33 772. Rok temu GUS twierdził, że w tym samym 2020 r. takich lekarzy dentystów było tylko 14,3 tys. Oczywiście w takim samym stosunku niespodziewanie wzrosła liczba stomatologów przypadająca na 10 tys. mieszkańców z 3,7 do 9.

Tak wyraźne dysproporcje wynikały z prowadzoną niegdyś niewłaściwą metodologią pozyskiwania danych do statystycznych wyliczeń. 

Zawód sfeminizowany

Zawód lekarza dentysty jest zdecydowanie sfeminizowany – wynika z aktualnych danych dotyczących 2020 r. Zaledwie 10,1 tys. to mężczyźni, podczas gdy 32,8 tys. - kobiety (stan na koniec 2021 r.).

Średnia wieku stomatologa, pracującego w gabinecie dentystycznym, przekracza 50 lat (50,7). Młodsi wyraźnie są mężczyźni (47,1 lat). Średni wiek kobiet to 51,8 lat.

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost liczby lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu o 0,4 tys.

Wśród mężczyzn w 2020 r. dominującą grupę stanowiły osoby w wieku 30–39 lat (ok. 25 lat), podczas gdy wśród kobiet przeważały osoby w wieku 50–59 lat (20,6 proc.).

Wśród lekarzy dentystów mężczyzn, pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2020 r., najwięcej osób znajdowało się w grupie osób w wieku 30–39 lat (27,7 proc. i 27,4 proc. w 2019 r.). Wśród kobiet najliczniejszą grupą w zawodzie były osoby w wieku 50 -59 lat, które stanowiły 25,2 proc. w 2020 r. i 24,5 proc. rok wcześniej.

Liczba stomatologów w podziale na województwa

Najwięcej lekarzy dentystów pracowało w 2020 r. bezpośrednio z pacjentem w województwach: podlaskim i mazowieckim (po 10,5 na 10 tys. mieszkańców) oraz łódzkim (10,4) a najmniej w województwach: kujawsko - pomorskim (5,9), warmińsko - mazurskim (6,4) i opolskim (6,8).