• Niepełnosprawność nie jest powodem do wstydu czy barierą uniemożliwiającą zostanie lekarzem. Walkę ze stereotypami na ten temat podjęła Naczelna Rada Lekarska powołując  pełnomocnika NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami 
  • Lipiec jest miesiącem Dumy z Niepełnosprawności. To okres poświęcony na zwiększanie świadomości społecznej na temat osób z niepełnosprawnościami. W Stanach Zjednoczonych jest obchodzony od 1990 r.
  • W medycynie istnieje wiele specjalizacji, w których lekarze z różnego rodzaju ograniczeniami mogą się kształcić oraz podjąć pracę. Tymczasem wielu aktywnych już lekarzy z niepełnosprawnościami nie przyznaje się do tego faktu z obawy przed reakcją środowiska

Niepełnosprawność to nie wyrok

- Rodzajów niepełnosprawności jest bardzo wiele, natomiast stoję na stanowisku, że w 2023 roku szereg specjalizacji jest tak duży, że każdy znajdzie coś dla siebie. Za granicą funkcjonują inicjatywy wspierające lekarzy z niepełnosprawnościami, w Wielkiej Brytanii jest opcja Doctors With Disabilities, która aktywnie wspiera lekarzy w pracy i samokształceniu. Jest to oczywiście trochę trudniejsze i wymagające dostosowań w nas samych, jak i w jakimś mniejszym stopniu w otoczeniu – mówi Oleg Nowak, pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami. 

Z okazji obchodów Miesiąca Dumy z Niepełnosprawności Oleg Nowak, lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii poruszający się na wózku inwalidzkim opowiada o powołanej po raz pierwszy przez prezesa NRL instytucji Pełnomocnika NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami oraz swojej historii i walce o realizację marzeń dotyczących zawodu lekarza. 

Obchody Miesiąca Dumy z Niepełnosprawności zapoczątkowane w Bostonie w październiku 1990 stały się okazją do przypominania historii walki o prawa osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim jednak ich celem jest zerwanie z utartymi stereotypami postrzegania niepełnosprawności jako powodu do wstydu czy bariery nie do przekroczenia w codzienności. 

Lekarzem można być mimo fizycznych ograniczeń. Potrzebne rozwiązania prawne

System opieki zdrowotnej w Polsce nie uwzględnia kształcenia lekarzy z niepełnosprawnościami. Tymczasem istnieje wiele specjalizacji, w których lekarze z różnego rodzaju ograniczeniami mogą się kształcić oraz podjąć pracę. Co więcej, wielu aktywnych już lekarzy z niepełnosprawnościami nie przyznaje się do tego faktu m.in. w obawie przed reakcją pracodawcy, czy też pacjentów. Waśnie po to, by dbać o prawa tej grupy, NRL powołała lekarza, który zna jej potrzeby. 

- Pomysł na powstanie funkcji Pełnomocnika NRL ds. Lekarzy z niepełnosprawnościami pojawił się bardzo szybko po objęciu przez Łukasza Jankowskiego funkcji prezesa NRL. Spotkaliśmy się z Łukaszem, porozmawialiśmy o problemach dotyczących lekarzy z niepełnosprawnościami, głównie oczywiście na moim przykładzie, bo swoje problemy znam najlepiej. Uznaliśmy, że taka funkcja jest potrzebna. Moim głównym celem na najbliższy czas są realne zmiany legislacyjne uwzględniające obecność lekarzy z niepełnosprawnościami w naszym środowisku. Takich lekarzy jest cała masa. Muszą czuć się zaopiekowani oraz mieć pełne przekonanie, że istnieją w systemie ochrony zdrowia – podkreśla Oleg Nowak.