Zrealizowanie tego celu nie powiodło się, z prostej przyczyny, do powołania SLK potrzebnych jest co najmniej 15 członków założyciel. Na spotkanie przybyły cztery osoby.

Kolejna próba sprostania wyzwaniu podjęta zostanie w połowie listopada.