• Wśród trójki ostatnich laureatów nagrody „Cerebrum Medici” znalazł się lek. dent. Marek Rogowski, wiceprezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej, członek Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Cerebrum Medici” mogą otrzymać osoby, które mają wybitne osiągnięcia naukowe, realizują działania promujące profilaktykę zdrowotną, zabiegają o poprawę warunków wykonywania zawodu lekarza

Lek. dent. Marek Rogowski z wyróżnieniem „Cerebrum Medici” 

W wyniku głosowania członków kapituły wśród trójki laureatów „Cerebrum Medici” znalazł się lek. dent. Marek Rogowski. Wyróżnienia zostali także prof. dr hab. Grzegorz Grześk, dr n. med. Paweł Rajewski.

Wśród argumentów, które padły za nadaniem wyróżnienia lek. dent. Markowi Rogowskiemu były wskazania jego osiągnieć w ramach aktywności samorządowej oraz w zakresie szerzenia wiedzy naukowej, a także jako uhonorowania szlachetnej i nieskazitelnej postawy moralnej.

Wyróżnieni Cerebrum Medici zostaną uhonorowani na najbliższym okręgowym zjeździe BIL.

Lek. dent. Marek Rogowski:

 • prezes Bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (od 5 lat),
 • pełni funkcję wiceprezesa Bydgoskiej Izby Lekarskiej,
 • członek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • sekretarz Komisji Stomatologicznej NIL IX kadencji,
 • przewodniczący Rady Programowej Primum, czasopisma Bydgoskiej Izby Lekarskiej (od czterech lat),

Podczas tego samego posiedzenia Kapituły wyróżnienie za poprzednie lata otrzymali:

 • lek. dent. Małgorzata Bohuszewicz,
 • lek. dent. Elżbieta Kawecka,
 • lek. Małgorzata Świątkowska,
 • lek. Juliusz Wasik

Zasady przyznawania „Cerebrum Medici”  

„Cerebrum Medici” mogą otrzymać osoby, które:

 • mają wybitne osiągnięcia naukowe,
 • realizują działania promujące profilaktykę zdrowotną,
 • prowadzą działania na rzecz poprawy organizacji i jakości systemu ochrony zdrowia,
 • zabiegają o poprawę warunków wykonywania zawodu lekarza,
 • zaangażowane są w działalność społeczną, kulturalną lub sportową,
 • zapisują się w szczególny sposób w historii lokalnego środowiska lekarskiego.