W trakcie  XLIII Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie na prezesa ORL w Warszawie ponownie wybrano Łukasza Jankowskiego.

Wśród 24 zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL w Warszawie znalazło się trzech lekarzy dentystów:
Ewa Bochyńska-Bar
Jarosław Łojek
Beata Włodarczyk-Mosiołek

W składzie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie IX kadencji zasiądzie dziewięciu lekarzy dentystów:
Bożena Hoffman-Golańska,
Piotr Kuchta,
Grzegorz Kwitkiewicz,
Justyna Kwitkiewicz,
Elżbieta Małkiewicz,
Konrad Małkiewicz,
Dariusz Paluszek,
Jerzy Reymond,
Andrzej Siarkiewicz,
Mery Topolska-Kotulecka,

W składzie Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie IX kadencji jest czterech lekarzy dentystów:
Rafał Flakowski,
Helena Lenczewska-Kulikowska,
Danuta Lesak,
Agnieszka Leśniak-Trześniewska,

W składzie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie IX kadencji było dwóch lekarzy dentystów:
Danuta Depo,
Elżbieta Latoszek-Banasiak,

Dwóch lekarzy dentystów w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Warszawie IX kadencji:
Bożena Sulma-Urban,
Mery Topolska-Kotulecka.

Lekarze dentyści - delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy IX kadencji:
Marcin Aluchna,
Bożena Hoffman-Golańska,
Piotr Kuchta,
Grzegorz Kwitkiewicz,
Justyna Kwitkiewicz,
Elżbieta Latoszek-Banasiak,
Danuta Lesak,
Agnieszka Leśniak-Trześniewska,
Jarosław Łojek,
Elżbieta Małkiewicz,
Konrad Małkiewicz,
Dariusz Paluszek,
Anna Popis-Witkowska,
Wojciech Popowski,
Monika Potocka,
Andrzej Siarkiewicz,
Piotr Sobiech,
Mery Topolska-Kotulecka,