• Komunikacja lekarza dentysty z pacjentem jest kluczowa dla wyników leczenia. Szczególne znaczenie ma to w przypadku lekarzy cudzoziemców. Dyskusję na ten temat przytacza Naczelna Izba Lekarska
  • Otamar Kloiber, sekretarz generalny World Medical Association uważa, że znajomość języka właściwego dla państwa, w którym lekarz podejmuje pracę, służy nie tylko dobremu przedstawianiu diagnozy i ścieżki leczenia, lecz przede wszystkim zachowaniu godności pacjenta
  • Przy braku lekarzy rząd dąży do obniżenia poziomu wymagań, jednak powinno dochodzić do pewnej równowagi między wymaganiami rządu, a środowiskiem lekarskim

Lekarze cudzoziemcy. Weryfikacja umiejętności językowych niezbędna 

Naczelna Izba Lekarska niezmiennie wymaga od lekarzy z zagranicy, którzy chcą podjąć pracę w polskim systemie ochrony zdrowia, znajomości języka polskiego. W marcu tego roku samorząd lekarski odmówił wydania prawa do wykonywania zawodu 200 medykom głównie ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego, wskazuje NIL.

Jeżeli lekarz nie zna języka, którym posługuje się w swoim kraju pacjent, leczenie nie jest prowadzone w bezpieczny sposób. Dopuszczanie lekarzy do zawodu bez odpowiedniej weryfikacji ich umiejętności językowych to obniżanie standardów dziedziny wymagającej wysokich kompetencji, jaką jest medycyna. 

Medycyna to nie same pigułki i radiografia

- To nie do pomyślenia. Nie możemy zaakceptować obniżania standardów. (…) Tu nie ma marginesu błędu. A kwestia językowa jest istotna. (…) Jeśli nie potrafisz rozmawiać z ludźmi i rozumieć ich, tak naprawdę nie możesz pracować w ochronie zdrowia. Medycyna to nie tylko pigułki i radiografia. To także mówienie i komunikacja. Jeśli nie znasz języka, nie możesz leczyć – NIL przytacza wypowiedź  Jacques'a de Hallera, byłego prezesa Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors CPME). 

Tego samego zdania jest Otamar Kloiber, sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Medycznego (WMA, World Medical Association). Jak podkreśla, znajomość języka właściwego dla państwa, w którym lekarz podejmuje pracę, służy nie tylko odpowiednio jasnemu przedstawianiu diagnozy i ścieżki leczenia, lecz przede wszystkim zachowaniu godności pacjenta. 

Mogą istnieć pewne specjalizacje lekarskie, na przykład medycyna laboratoryjna lub prowadzenie eksperymentów naukowych, czy też praca na niektórych stanowiskach uniwersyteckich, gdzie znajomość języka urzędowego nie jest tak ważna. Ale dla prawie wszystkich lekarzy istotne jest zachowanie doskonałej zdolności komunikacji z pacjentem. Nie mogę zrozumieć, że administracje państw niezbyt pilnie dbają o zapewnienie dobrych umiejętności językowych – dodaje sekretarz generalny WMA.  

Zaufanie do lekarza. Tylko przy dobrej komunikacji

Odpowiednia komunikacja to ważny czynnik w budowaniu relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz poczucia wzajemnego zaufania, na co zwraca uwagę Ramin Parsa-Parsi, kierownik departamentu spraw międzynarodowych w Niemieckim Stowarzyszeniu Lekarzy. 

Lekarz musi być w stanie komunikować się z pacjentami bardzo jasno. Ma to ogromne znaczenie i staje się jeszcze ważniejsze w kontekście terminologii medycznej. (…) Obniżanie standardów i edukacji medycznej nigdy nie jest dobrym pomysłem, ponieważ ucierpi na tym jakość i bezpieczeństwo świadczenia opieki zdrowotnej – podkreśla Ramin Parsa-Parsi. 

Na ważny aspekt bezpieczeństwa leczenia w kontekście obniżania standardów opieki zdrowotnej poprzez brak wymogu znajomości języka właściwego dla organizatora systemu ochrony zdrowia zwraca uwagę Leonid Eidelman z Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego. 

Przy braku lekarzy rząd zawsze chce obniżyć poziom wymagań. To problem, dlatego w krajach demokratycznych powinno dążyć się do pewnego rodzaju równowagi między wymaganiami rządu, a środowiskiem lekarskim.