• Podpisane w 2019 r. porozumienie samorządu z gabinetami stomatologicznymi usprawnia dostęp do opieki ogólnostomatologicznej najmłodszym mieszkańcom Legionowa
  • W sumie w programie tym bierze udział siedem publicznych szkół
  • Całoroczna bezpłatna profilaktyka i opieka ogólnostomatologiczna dla dzieci oraz młodzieży nie obejmuje ortodoncji

Legionowo. Miejski program opieki stomatologicznej 

W Legionowie trwa miejski program opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży.  W sumie aż siedem legionowskich szkół ma przypisany do siebie gabinet stomatologiczny, gdzie uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnej wizyty u dentysty:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika – MEDIQ NZOZ Legionowo,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża„ AK – MEDIQ NZOZ Legionowo,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 – EL-MED NZOZ Legionowo,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego – EL-MED NZOZ Legionowo,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914 – 1918 – Wojskowy Instytut Medyczny Szpital w Legionowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty – Wojskowy Instytut Medyczny Szpital w Legionowie,
  • II Liceum Ogólnokształcące – NZOZ Legionowo

Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dla najmłodszych mieszkańców gminy Legionowo

Program. którego celem jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży do 18 r. ż. trwa już od 2019 roku. Obejmuje uczniów szkół publicznych na terenie miasta, które są zarządzanie przez legionowski ratusz.

Całoroczna bezpłatna profilaktyka i podstawowa opieka ogólnostomatologiczna dla dzieci oraz młodzieży obejmuje: