Jak podaje portal powiat.kielce.pl, dofinansowanie w wysokości 52 tys. zł Iwona Kardaś chce przeznaczyć na zakup mikroskopu stomatologicznego i aparatu RTG.

- Będę prowadzić  dentystyczną praktykę lekarską – zapowiada benificjentka ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ - na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiat kielecki na realizację „Program wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze G otrzymał ponad 704 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.