• 10 uniwersyteckich poradni stomatologicznych oferuje zarówno leczenie na NFZ, jak i komercyjne. W tym ostatnim przypadku pacjenci mogą skorzystać z wyjątkowo atrakcyjnej oferty cenowej (od 30 do nawet 50 proc. poniżej stawek rynkowych)
 • Leczenie, pod nadzorem doświadczonych specjalistów, przeprowadzają studenci stomatologii ostatnich lat
 • Pacjenci często płacą tylko za, zastosowane w trakcie realizowanych procedur, materiały stomatologiczne, bywa, że za leczenie nie płacą nic
 • Z usług uniwersyteckich poradni stomatologicznych można skorzystać w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu i Bytomiu

Kliniki z atrakcyjną ofertą leczenia stomatologicznego

Komercyjną ofertę leczenia stomatologicznego, po wyjątkowo atrakcyjnych cenach, posiadają praktycznie wszystkie poradnie stomatologiczne, funkcjonujące w ramach klinik uniwersyteckich.

Korzyści po stronie pacjenta (poza finansowymi)  jest co najmniej kilka:

 • O zęby pacjentów dbają wyjątkowo empatyczni studenci, znajdujący się na ostatniej prostej przed uzyskaniem prawa uzyskania zawodu.
 • Studentom szczególnie zależy na satysfakcji pacjenta, bo prawidłowo przeprowadzone leczenie jest warunkiem zaliczenia zajęć, a bez tego nie sposób ukończyć studiów.
 • Cały proces leczenia nadzorowany jest przez najlepszych specjalistów z branży.

Leczenie nie zawsze możliwe na NFZ

O leczeniu zębów przez studentów ostatnich lat kierunku stomatologicznego szczególnie warto pamiętać:

 • o ile kolejki do dentysty pracującego na NFZ są zbyt długie (a taka sytuacja nie należy do rzadkości);
 • jeżeli określona procedura medyczna nie mieści się w koszyku stomatologicznych świadczeń gwarantowanych;
 • w przypadku gdy pacjent chciałby skorzystać z lepszych jakościowo materiałów stomatologicznych.

Niskie koszty leczenia zębów

Z reguły podstawową pozycją po stronie kosztów leczenia zębów przez studentów - są wykorzystane w terapii materiały stomatologiczne. Bywa i tak, że pacjent nie jest obciążany żadnymi kosztami. Dzieje się tak, gdy przeprowadzona procedura nie wymaga zastosowania kosztownych materiałów.

Trzeba pamiętać o kilku ograniczeniach w leczeniu zębów po atrakcyjnych cenach:

 • Realizowane świadczenia dotyczą tylko tych procedur stomatologicznych, które objęte są programem uniwersyteckiego nauczania.
 • Nie zawsze na leczenie umówić się można z dnia na dzień, bo terminy wynikają z harmonogramu zajęć praktycznych studentów.

Nie są to jednak ograniczenia, które mogłyby zniwelować zalety niskokosztowego leczenia.

Z reguły leczenie w ośrodkach akademickich kosztuje nie więcej niż 30 proc. stawek obowiązujących na mieście. Często bywają nawet 50 proc . upusty. To może przyciągnąć pacjentów, którzy chcieliby skorzystać z pomocy stomatologa, a którym darmowe leczenie, oferowane w ramach świadczeń NFZ, nie przysługuje.

Takie sytuacje zdarzają się dość często. Część procedur w ogóle nie obejmuje koszyk świadczeń gwarantowanych, a na część publiczny płatnik nałożył limity częstotliwości wykonywania.

Gdzie można skorzystać z leczenia przez studentów stomatologii

Zakres leczenia realizowanego przez studentów jest szeroki i obejmuje m.in.:

 • profesjonalne oczyszczanie uzębienia;
 • zakładanie nowoczesnych wypełnień;
 • wykonywanie koron i mostów porcelanowych, protez dentystycznych;
 • usuwanie zębów;
 • leczenie dzieci (także ortodontyczne).

Miejsca, w których można liczyć na niskokosztowe leczenie stomatologiczne:

 • Białystok
  Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Sp. z o.o.
  Rejestracja: tel. 85 74 50 974
 • Gdańsk
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Rejestracja: tel. 58 727 05 50
 • Kraków
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
  Rejestracja: tel.  12 424 54 25
 • Lublin
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie
  Rejestracja tel. 81 50 21 717
 • Łódź
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Instytut Stomatologii
  Rejestracja: tel. 42 675 75 00
 • Poznań
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Rejestracja: tel. 61 845 27 65
 • Szczecin
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
  Poradnia Stomatologii Zachowawczej
  Rejestracja: 91 466 17 37
 • Warszawa
  Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Rejestracja
  Rejestracja: tel. 22 255 77 77
 • Wrocław
  NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
  Rejestracja tel. 71 71 86 292
 • Zabrze
  NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii
  Rejestracja: tel.   32370 52 26, 32 370 52 14

  NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii w Bytomiu
  Rejestracja: tel. 32 395 60 00, 32 395 60 08, 32 395 60 09