• Miejsc, w których realizowane są "na NFZ" świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym jest zbyt mało w stosunku do potrzeb
  • Na leczenie stomatologiczne w narkozie czeka się długie miesiące
  • Lista procedur stomatologicznych, wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, w zasadzie nie różni się od tej zawierającej świadczenia bez narkozy 

Konieczność stosowania narkozy w leczeniu stomatologicznym 

Oczywiście, że leczenie chirurgiczne w narkozie nie jest pierwszym wyborem, niejednokrotnie jednak taki wybór trzeba podjąć. Wśród wskazań jest na przykład znaczna liczba zębów wymagających jednoczesnego usunięcia. W takim przypadku zbyt duże dawki leków stosowanych w znieczuleniu miejscowym, mogą doprowadzić do powstania reakcji toksycznej.

Jest grupa pacjentów z dentofobią, którzy w żaden sposób nie poddadzą się leczeniu stomatologicznemu, o ile będą świadomi tego co dzieje się na fotelu dentystycznym. Podobnie jest z dziećmi tzw. niewspółpracującymi. W ich przypadku każda wizyta w gabinecie stomatologicznym kończy się tuż za drzwiami lecznicy.

Strach przed usunięciem zęba lub innym zabiegiem chirurgicznym powoduje tak silną reakcję stresową, że lekarz dentysta musi wspomagać się znieczuleniem ogólnym.

Leczenie stomatologiczne pod narkozą na NFZ?

To, że NFZ prezentuje bogatą listę ze świadczeniami stomatologicznymi, wykonywanymi w znieczuleni ogólnym, nie jest jednoznaczne z tym, iż leczenie w narkozie jest powszechnie dostępne. Tak nie jest. Na realizację procedury w narkozie trzeba czekać długie miesiące.

Nie ma wielu świadczeniodawców, którzy są w stanie utrzymywać rozbudowaną infrastrukturę i zespół specjalistów, koniecznych do przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Opiekunowie chorych, niewspółpracujących dzieci jeżdżą po całej Polsce, aby otrzymać należną im pomoc. Takim znanym miejscem jest m.in. hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Każdego dnia, od rana do późnych godzin popołudniowych, leczy się tam stomatologicznie pacjentów niewspółpracujących. Miesięcznie realizuje się po kilkadziesiąt zabiegów.

Często łatwiej jest przeprowadzić tego typu leczenie w Czechach i następnie rozliczyć usługę w NFZ. Dla polskich pacjentów z taką ofertą występowały lecznice stomatologiczne usytuowane tuż przy granicy z Polską. Jedna z przychodni w Ostrawie w ten sposób przyjęła kilka tysięcy pacjentów z Polski.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym.

2 Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

5 Leczenie próchnicy powierzchniowej – każdy ząb
Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

6 Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi 

7 Opatrunek leczniczy w zębie stałym

8 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni

9 Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na dwóch powierzchniach

10 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na dwóch powierzchniach

11 Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na trzech powierzchniach

12 Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

13 Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

14 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.
Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

15 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

16 Czasowe wypełnienie kanału
Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.

Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

17 Wypełnienie kanału
Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.
Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

18 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi
Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

19 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

20 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

21 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

22 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia

23 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka.  

24 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

25 Usunięcie zęba jednokorzeniowego

26 Usunięcie zęba wielokorzeniowego

27 Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

28 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo- okostnowego

29 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

30 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem

31 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
Świadczenie obejmuje również żuchwę.

32 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością – jako zabieg odrębny.

33 Założenie opatrunku chirurgicznego

34 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej lub włókniaka lub pobranie wycinka/biopsji kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.

35 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

36  Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

37 Plastyka połączenia lub przetoki ustno - -zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji

38 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.

39 Nacięcie  powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem

40 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy

41 Repozycja (ustawienie) i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

42 Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb
Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

43 Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

44 Impregnacja zębiny
Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych (za każdy ząb). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

45 Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

46 Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

47 Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

48 Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

49 Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

50 Amputacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia w udokumentowanych przypadkach.

51 Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

52 Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

53 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

54 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem dwóch kanałów
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

55 Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

56 Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba

57 Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.

58 Gingiwoosteoplastyka
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje opatrunku.

59 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

60 Założenie opatrunku parodontologicznego
Świadczenie obejmuje każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

61 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku i obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

62 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

63 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

64 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

65 Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA jednego kanału;
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA dwóch kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA trzech kanałów;
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.
Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:
1) endometr w miejscu;
2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

66 Rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do pięciu zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.
Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

67 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta.
Świadczenie jest udzielane raz na trzy lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.
Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.
Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym

Personel
1) lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
lub stomatologii ogólnej lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,
lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie periodontologii,
lub lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej;

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub
stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub stomatologii dziecięcej,
lub periodontologii
Lekarz posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie anestezjologii i

intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji

3) Pielęgniarka, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

4) Pozostały personel

Sprzęt i wyposażenie

Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
Ssak – w miejscu udzielania świadczeń
Skaler – w miejscu udzielania świadczeń
Lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń
Wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń
Stanowisko do znieczuleń
Stanowisko wybudzeń
Aparatura anestezjologiczna stanowiska znieczulenia ogólnego