W tym miejscu mogą leczyć uzębienie tylko pacjenci z orzeczoną niepełnosprawnością. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” jest jedynym miejscem w woj. zachodniopomorskim, gdzie mogą znaleźć pomoc osoby ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, także głęboko upośledzeni.

Do leczenia takich pacjentów bezwzględnie wymagane są warunki szpitalne. To miejsce, w którym leczy się w znieczuleniu ogólnym wiele zębów jednocześnie, o ile jest taka konieczność realizowane są ekstrakcje. Zdarzają się pacjenci, u których należy usunąć w trakcie jednej sesji kilkanaście zębów.

Poradnia przyjmuje nie tylko Szczecinian, ale także mieszkańców całego woj. zachodniopomorskiego, a nawet z woj. lubuskiego.

Poradnia Stomatologiczna mieści się przy ul. Mącznej 4 (pawilon 2).

Warto wspomnieć, że dyrektorem szpitala jest lekarz dentysta dr n. med. Łukasz Tyszler, wiceprezes ORL w Szczecinie.

Kontakt: 91 880 6638.

Poradnia świadczy usługi:
Osobom niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. r. życia,
jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepowiązanej z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18. rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.