• Konkurs na realizowanie w Małopolsce doraźnej pomocy stomatologicznej obejmuje okres od 1 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi 299,3 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.
  • Dotychczas na terenie woj. małopolskiego funkcjonuje jeden ośrodek realizujący nocną i świąteczną pomoc stomatologiczną

Warunki kontraktu na prowadzenie pogotowia stomatologicznego 

OW NFZ w Krakowie ogłosił konkurs ofert na świadczenie stomatologicznej pomocy doraźnej od 1 sierpnia 2023 do 30 czerwca 2024 r.  

Obszar realizowania świadczeń: Małopolska

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 299 373,42 zł na okres rozliczeniowy od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 sierpnia 2023 do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, Wadowicka 8W w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www. nfz-krakow. pl.

Oferty należy składać w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Kraków, Józefa 21 do 26 czerwca 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, Wadowicka 8W 28 czerwca 2023 r. roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-krakow.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Kraków, Wadowicka 8W dnia 13.07.2023 r.

Kod postępowania 06-23-000807/STM/07/1/07.1850.118.03/01  

Kontakt: Małopolski OW NFZ z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, konkursy.stm@nfz-krakow.pl

Kto prowadzi doraźną pomoc stomatologiczną w Małopolsce

Dotychczas na terenie woj. małopolskiego stomatologiczną pomoc doraźną realizuje:

17 Centrum medyczne WiK
Siepraw Trzebunia 444
tel. 12 312 77 06