• Brakuje opieki stomatologicznej dla dzieci. Wielkopolski OW NFZ poszukuje lekarzy dentystów, którzy podejmą się pracy w gabinetach szkolnych. Możliwość składania ofert do  6 października
  • Umowa będzie podpisana na okres od początku listopada 2022 r. do końca czerwca 2023 r. NFZ dopuszcza zawarcie czterech umów
  • Kontrakt w sumie opiewa na blisko 105 tys. zł

Szkolne gabinety dentystyczne. Duże braki kadrowe

Trwa konkurs ofert na leczenie stomatologiczne realizowane w szkolnych gabinetach ogłoszony przez Wielkopolski OW Narodowego Funduszu Zdrowia.
Umowa będzie zawarta do końca czerwca 2023 r. 

Zakres: świadczenie ogólnostomatologiczne udzielane w gabinecie szkolnym
Obszar: powiaty chodzieski, czankowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

Wartość zamówienia: nie więcej niż 105 120 zł
Okres rozliczeniowy: od 1 listopada do 31 grudnia  2022
Okres obowiązywania umowy: od 1 listopada 2022 do 30 czerwca 2023

Składanie ofert.  Do 6 października

 Maksymalna liczba umów: 4

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie: 1,46 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego: 18 000 pkt miesięcznie
Liczba godzin udzielania świadczeń tygodniowo, etat przeliczeniowy: 30 godz.- 5 dni w  tygodniu
Liczba godzin udzielania świadczeń tygodniowo, ¾ etatu przeliczeniowego: 22,5 godz. – 4 dni w tygodniu
Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu, ½ etatu przeliczeniowego:15 godz. – 3 dni w tygodniu

Termin składania umów: 6 października 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego OW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 
Otwarcie ofert nastąpi 10 października o godz. 09:00.

 Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu  21 października 2022.