• W IV kw. 2022 r. na wizytę u ortodonty ponad rok czekało 1960 osób (to co dziesiąty pacjent ustawiony w kolejce na leczenie w poradni ortodontycznej)
 • W przypadku dzieci na leczenie ortodontyczne ponad rok czekało w IV kw. 2022 r. 4,3 proc. pacjentów
 • NFZ podaje, że w kolejce do poradni ortodontycznych ustawionych było   łącznie 23 016 pacjentów, w tym 3323 dzieci

Jakie kolejki dorosłych do ortodonty 

NFZ podał statystyki dotyczące kolejek występujących w IV kw. 2022 r. m.in. w poradniach ortodontycznych. 

W IV kw. 2022 r. na wizytę u specjalisty ortodonty czekało dokładnie 19 693 osób. Czas oczekiwania kształtował się następująco:

 • do 1 miesiąca 6603 osób
 • od 1 do 2 miesięcy 3332
 • od 2 do 3 miesięcy 2631
 • od 3 do 6 miesięcy 2892
 • od 6 do 12 miesięcy 2275
 • od 12 do 24 miesięcy 1385
 • ponad 24 miesiące 575

Dla 78 proc. oczekujących na wizytę u ortodonty czas oczekiwania nie przekraczał 6 miesięcy

Liczba świadczeniodawców, u których trzeba było czekać na wizytę u ortodonty (248) w podziale na okresy:

 • do 1 miesiąca 173
 • od 1 do 2 miesięcy 137
 • od 2 do 3 miesięcy 120
 • od 3 do 6 miesięcy 136
 • od 6 do 12 miesięcy 105
 • od 12 do 24 miesięcy 69
 • ponad 24 miesiące 41

Kolejki dzieci do poradni ortodontycznych 

W przypadku poradni dla dzieci czas oczekiwania na wizytę u ortodonty 3 323 pacjentów  był statystycznie krótszy i kształtował się następująco:

 • do 1 miesiąca 1891 osób
 • od 1 do 2 miesięcy 241
 • od 2 do 3 miesięcy 181
 • od 3 do 6 miesięcy 567
 • od 6 do 12 miesięcy  362
 • od 12 do 24 miesięcy 76
 • ponad 24 miesiące 5

86 proc. oczekujących miało wyznaczoną wizytę u ortodonty w czasie od 1 do 6 miesięcy

Liczba świadczeniodawców (ortodontyczne poradnie dla dzieci), u których trzeba było czekać na wizytę w podziale na okresy:

 • do 1 miesiąca 23
 • od 1 do 2 miesięcy 17
 • od 2 do 3 miesięcy 12
 • od 3 do 6 miesięcy 13
 • od 6 do 12 miesięcy 13
 • od 12 do 24 miesięcy 6
 • ponad 24 miesiące 3