Dokładnie chodzi o procedurę ICD-9-CM:23.1003. Rada Przejrzystości pozytywnie zaopiniowała pomysł przedłużenia o 1 rok wieku kwalifikującego do wykonania procedury tj. do 8 roku życia.

Przypomnijmy, że obecnie NFZ refunduje zabezpieczenie bruzd zębów szóstych lakiem szczelinowym do ukończenia siódmego roku życia.
Dyskusja o tym, że z zabiegu finansowanego przez NFZ powinny korzystać dzieci aż do skończenia ósmego roku życia, trwała od lat. Specjaliści wskazywali na fakt, że tak było jeszcze kilka lat temu, gdy w Polsce funkcjonowały Kasy Chorych.

U Bartosza Arłukowicza interweniował także Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Przekonywał, że przy tzw. siekaczowym sposobie wyrzynania się zębów stałych u dzieci, zęby trzonowe (szóstki) wyrzynają się po siekaczach przyśrodkowych (jedynkach), co może nastąpić już po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia. Taka sytuacja dotyczy ok. 10 proc. dzieci, które automatycznie nie są objęte wspomnianym świadczeniem gwarantowanym.