Na dzieci czekają trzy lecznice, wyłonione w grudniu 2013 r. w otwartym konkursie na wybór realizatorów programu profilaktycznego w zakresie zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-3 lat. Umowy zostały podpisane do 2016 r. Okazało się, że nie wystarczy zapewnić podaż, równie ważne jest odpowiednie rozpropagowanie ze wszech miar cennej inicjatywy.

W projekcie uczestniczą: Gdańskie Centrum Zdrowia w Nowym Porcie, przychodnia w Brzeźnie oraz NZOZ Przychodnia Morena. Warunkiem skorzystania z pomocy stomatologicznej jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie wizyty.

W ramach bezpłatnego świadczenia dziecko będzie zbadane, określone zostaną potrzeby lecznicze, a także wykonany zabieg profilaktycznego lakowania wszystkich zębów mlecznych. Ponadto opiekunowie dziecka zostaną przeszkoleni w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej pociech, prawidłowego ich odżywiania, przekazana zostanie również wiedza na temat konieczności prowadzenia regularnych kontroli jamy ustnej.
Póki co, chętnych na skorzystanie z takich świadczeń nie ma praktycznie wcale i to pomimo, że w rejonach dyżurujących przychodni widać plakaty propagujące profilaktyczne wizyty, a pediatrzy namawiają rodziców małych dzieci na skorzystanie z darmowego lakowania.

Program profilaktyczny „Zapobieganie chorobie próchnicowej na lata 2014-2016" kosztuje rocznie ok. 30 tys. zł i w całości finansowany jest ze środków Gdańska.