Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z dużą determinacją dąży do zwrócenia uwagi społeczeństwa na znaczenie nienagannego stanu zdrowia jamy ustanej w utrzymywaniu ogólnego dobrostanu Polaków na zadowalającym poziomie. Dobrą okazją był Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (20 marca). Pamiętać należy, że cały czas trwa nadal marzec, ustanowiony staraniami PTS miesiącem Zdrowia Jamy Ustnej.

Prof. Marzena Dominiak przyznała, że współpraca pomiędzy lekarzami dentystami a lekarzami ogólnymi pozostawia wiele do życzenia. Wynika to po części z ograniczeń systemowych, które nie sprzyjają rozwiązaniom integrującym starania stomatologów i wysiłek na przykład lekarzy POZ. Nie oznacza to jednak, że nie można w tym względzie nic zrobić. Ważna jest świadomość po stronie pacjentów, ale także postawa przedstawicieli zawodów medycznych. Tym ostatnim także przydałaby się - chociażby gwoli przypomnienia i usystematyzowania - solidna dawka wiedzy na temat korelacji pomiędzy schorzeniami jamy ustnej a chorobami ogólnoustrojowymi.

Wielu specjalistów leczących ludzi z cukrzycą, pacjentów onkologicznych, osoby zmagające się z chorobami nerek i serca - powinno mieć na uwadze stan uzębienia ludzi znajdujących się w kręgu ich zawodowych zainteresowań. Podobnie lekarze dentyści muszą być uczulonymi na niepokojące sygnały, płynące z dokładnej oceny jamy ustanej, a które nie muszą wiązać się wyłącznie z problemami stomatologicznymi.  

- Powinniśmy stomatologię – podobnie jak chociażby laryngologię – traktować jako integralną część medycyny – apeluje prof. Marzena Dominiak.

Prezydent PTS zaprasza zarówno pacjentów, jak i medyków – nie tylko stomatologów - na strony internetowe Towarzystwa oraz kampanii prospołecznej Cała Polska mówi #aaa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat aspektów zdrowia jamy ustanej. Wiedza może wiele uczynić dobrego w zakresie profilaktyki, szczególnie gdy obecność lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych w szkołach jest okazjonalna. Brak specjalistów w bliskim otoczeniu uczniów nie sprzyja efektywnemu wpływaniu na postawy prozdrowotne młodego pokolenia Polaków. PTS próbowało zainteresować problemem Ministerstwo Zdrowia, jednak – jak na razie – efekt tych staraniach nie budzi zadowolenia.