Konkurs dotyczy świadczeń ogólnostomatologicznych w gminach: Bukowiec, Świekatowo, Kikół, a także świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) w powiecie inowrocławskim.

Etat przeliczeniowy: 12.000 punktów/30 godzin.
Leczenie stomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne: 1,1 zł.
Leczenie stomatologiczne świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin): 700 zł.

Harmonogram postępowań:
- składanie ofert - do 14 października
- otwarcie ofert - 17 października
- rozstrzygnięcie konkursu - 24 października

Inne są terminy na świadczenia ogólnostomatologiczne w gminie Włocławek.

Harmonogram postępowań:
- składanie ofert - do 20 października  
- otwarcie ofert - 23 października  
- rozstrzygnięcie konkursu ofert - 28 października 

Cena oczekiwana: 1,1 zł 

Oferty należy składać w NFZ:

Biurze Obsługi Konkursu Ofert
Bydgoszcz,
ul. Słowackiego 3, pokój nr 107
tel. 52 32-52-993,52 32-52-791
email: konkurs@nfz-bydgoszcz.pl
od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00