We wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat golubsko-dobrzyński działają gabinety profilaktyki zdrowotnej. W ubiegłym roku, zyskały nowoczesne wyposażanie. Zakup został sfinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem wojewody oraz środków własnych powiatu.  

Samorząd powiatowy na zapewnienie opieki stomatologicznej dla uczniów nie otrzymał pieniędzy. W Golubiu - Dobrzyniu jest zaledwie kilka gabinetów stomatologicznych. Zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnych świadczeń, pacjenci czekają na wizytę. Urządzenie gabinetów stomatologicznych, bez wsparcia rządowego, to zadanie wręcz nierealne. Znalezienie stomatologów, z którymi szkoły mogłyby podpisać umowy, też graniczy z cudem.

- Trwają rozmowy co do opieki stomatologicznej. Znalezienie rozwiązania jest sporym wyzwaniem dla szkół i organów prowadzących – przyznaje wicedyrektor Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzata Chojak  rozmowie z Gazetą Pomorską.

W Brodnicy nie jest lepiej, lekarze stomatolodzy  nie mają podpisanych odrębnych umów na świadczenia dla dzieci do lat 18, a opieka wykonywana jest w ramach ogólnych świadczeń - informuje Anna Kupczyk, Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Burmistrz Brodnicy zwrócił się z prośbą o zawarcie porozumienia do 9 gabinetów, które mają podpisane umowy z NFZ. Propozycja zawarcia porozumienia nie zainteresowała stomatologów. Pozostał tylko dentobus - ale jest jeden i zajęty, ma umowę z NFZ do 2022 r., zatem trzeba "ustawić " się w kolejce.

Co prawda finansowanie opieki stomatologicznej dla uczniów podlega procedurze konkursowej w Narodowym Funduszu Zdrowia, jednak wniosek Miasta Brodnicy złożony do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w zakupie wyposażenia dwóch gabinetów stomatologicznych, został odrzucony.

Więcej: pomorska.pl