• 11 osób wśród 50 członków NRL IX kadencji to dentyści
  • Dentyści w NRL reprezentują 9 OIL (po dwóch jest z Warszawy i Kielc)
  • Większość lekarzy dentystów, wybranych do NRL, pracuje w samorządzie od dawna   

Zgodnie z parytetami wynikającymi z liczby lekarzy dentystów do liczby lekarzy 22 proc. członków NRL, wybranych przez XV Zjazd Lekarzy, jest stomatologami.

Kto z dentystów wiceprezesem NRL IX kadencji

Członkami 50-osobowej Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji zostało 11 lekarzy dentystów:

lek. dent. Dariusz Paluszek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Paweł Barucha – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
lek. dent. Dariusz Samborski – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. dent. Marek Rogowski – Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy
lek. dent. Andrzej Siarkiewicz – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Maciej Sikora – Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach
lek. dent. Marcin Szczęśniak– Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. dent. Jolanta Szczurko – Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
lek. dent. Radosław Maksymowicz – Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
lek. dent. Halina Borgiel-Marek– Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
lek. dent. Leszek Dudziński– Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

Spośród tych osób wybrany zostanie m.in. wiceprezes NRL ds. stomatologii i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL. Przypomnijmy, że nie tak dawano temu w skróconej kadencji (od września 2016 r.) funkcję tę pełnił Leszek Dudziński. 

28 dentystów we władzach samorządowych IX kadencji   

Wśród 21 Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji jest pięciu lekarzy dentystów:

lek. dent. Anna Tarkowska – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Jolanta Hańcka – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
lek. dent. Jacek Barański – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. dent. Marek Szałkowski – Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
lek. dent. Teresa Matthews-Brzozowska – Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

Członkami Naczelnego Sądu Lekarskiego (37 osób) zostali:

lek. dent. Joanna Wysokińska-Miszczuk – Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
lek. dent. Piotr Sobiech – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Ewa Miękus-Pączek – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Mariola Łyczewska – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. dent. Michał Telega – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Naczelną Komisję Rewizyjną IX kadencji (15 osób) zasilają trzej lekarze dentyści:

lek. dent. Małgorzata Nakraszewicz – Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
lek. dent. Mirosław Maszluch – Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
lek. dent. Jacek Szkutnik - Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

W Krajowej Komisji Wyborczej IX kadencji (20 osób) znaleźli się:

lek. dent. Jacek Kotuła – Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
lek. dent. Joanna Maślankowska – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
lek. dent. Piotr Kuchta – Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Co należy do zadań NRL?

Zadania Naczelnej Rady Lekarskiej to m.in.:
• sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty przez członków samorządu;
• upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
• reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu;
• wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy;
• czuwanie nad prawidłową realizacją zadań samorządu;
• wspomaganie, koordynacja i nadzór nad działalnością okręgowych rad lekarskich;
• reprezentowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji;
• określanie sposobów podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;
• uchwalanie zasady gospodarki finansowej samorządu;
• określanie wysokości składki członkowskiej;
• rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad lekarskich;
• analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia;
• uchwalanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania;
• prowadzenie Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
• prowadzenie Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
• wydawanie Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej;
• wydawanie Gazety Lekarskiej;
• przedstawianie sprawozdań z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.