• Po raz pierwszy w IX kadencji NRL obradowała Komisja Stomatologiczna NRL
  • W trakcie posiedzenia KS NRL wybrano skład Prezydium i przewodniczących trzech zespołów roboczych   

Dentyści w Prezydium NRL

Przypomnijmy, że przewodniczącym Komisji Stomatologicznej NRL IX kadencji jest Paweł Barucha, pełni on również funkcję wiceprezesa NRL, a w Prezydium NRL zasiadają także Halina Borgiel – Marek i Dariusz Samborski.

Skład Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL 

Z informacji uzyskanych przez infoDENT24.pl wynika, że Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL tworzą:

  • Paweł Barucha – przewodniczący,
  • Anna Lella – wiceprzewodnicząca,
  • Halina Borgiel – Marek - wiceprzewodnicząca ,
  • Marek Rogowski - sekretarz,
  • Dariusz Samborski - zastępca sekretarza,
  • Dariusz Kutella - członek Prezydium.

Przewodniczący zespołów roboczych KS NRL

Powołane zostały trzy stałe zespoły robocze:

  • ds. kształcenia lekarzy dentystów - przewodnicząca Halina Borgiel - Marek,
  • ds. systemu świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych - przewodnicząca Agnieszka Surdyka,
  • ds. wykonywania działalności leczniczej - przewodniczący Rafał Kiełkowski