• 21 marca odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej
 • Jednym z punktów WZ PTSD był wybór piętnastoosobowej Rady Nadzorczej PTSD na nową czteroletnią kadencję
 • Składka członkowska PTSD w 2023 r. wynosi 180 zł

Nowa Rada Nadzorcza Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej:

 • dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska
 • dr hab.. n. med. Lidia Postek-Stefańska
 • dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
 • dr hab. n. med. Karolina Gerreth
 • dr hab. n. med. Iwona Gregorczyk-Maga
 • dr n.med. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz
 • dr n. med. Ewa Krasuska-Sławińska
 • dr n. med. Dorota Krawczyk
 • dr n. med. Joanna Manowiec
 • dr n. med. Piotr Sobiech
 • dr n. med. Katarzyna Herman
 • prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska
 • dr n. med. Patrycja Proc
 • dr n. med. Natalia Głódkowska

Członkostwo w PTSD

Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.

Deklaracja członkowska

Deklarację należy zeskanować i wysłać na adres mailowy:

ptsd.sekretariat@gmail.com.

Oplata wpisowa wynosi 20 zł

Składka na 2023 r. wynosi 180 zł

Nr konta: 09 2490 0005 0000 4530 8947 8249 (Alior Bank SA)
Adres: ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków

Dziesięciolecie PTSD 

Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej powstało 11 października 2013 r. podczas zebrania założycielskiego w Krakowie. Rejestracja Towarzystwa nastąpiła w maju 2014 r. Cele PTSD to ujednolicanie wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej oraz opracowywanie wytycznych postępowania w lecznictwie dzieci, które będą obowiązywały w Polsce.

PTSD bierze udział w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, organizować szkolenia oraz konferencje naukowe.

Priorytetem PTSD jest szeroko pojęty rozwój polskiej stomatologii dziecięcej. Członkami PTSD mogą zostać wszyscy, którzy zajmują się leczeniem małych pacjentów, zarówno specjaliści stomatologii dziecięcej, lekarze chcący specjalizować się w tej dziedzinie oraz lekarze praktycy bez względu na specjalizację lub jej brak.