• Partia Przyszłość 5.0 proponuje stworzenie urzędu wiceministra ds. stomatologii oraz wprowadzenie zasady płacenia przez ZUS świadczeń od pierwszego dnia absencji chorej kobiety w ciąży
  • Wiceministra ds. stomatologii nie ma w MZ, przypomnijmy jednak, że we wrześniu 2022 r. rozpoczęła działalność, powołana przez ministra zdrowia, Rada ds. stomatologii
  • Środowisko lekarzy dentystów wciąż zaskakiwane jest posunięciami animatorów opieki stomatologicznej w Polsce. Ostatnio wiele kontrowersji wywołał ruch NFZ, polegający na nieoczekiwanym wprowadzeniu odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego

Postulat partii politycznej w sprawie stomatologii

Jeśli chodzi o postulaty związane z zasadami rozliczania opieki zdrowotnej, to Przyszłość 5.0 proponuje także, aby ZUS płacił za chorobowe w ciąży od pierwszego dnia absencji, a nie jak jest to obecnie - od 34. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawcy chętniej zatrudnialiby młode kobiety, które mogą zostać matkami.

Dość niecodziennym postulatem partii jest wprowadzenie zasady, że jeden z wiceministrów zdrowia powinien zajmować się wyłącznie stomatologią. 

Działa Rada ds. stomatologii

Sam fakt desygnowania urzędnika do zadań związanych z funkcjonowaniem stomatologii (zapewne głównie w wymiarze publicznym) niewiele da. Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. rozpoczęła działalność, powołana przez ministra zdrowia, Rada ds. stomatologii.

Utworzenie Rady do spraw stomatologii było postulowane przez samorząd lekarski. Chodziło o konieczność wzmocnienia głosu lekarzy dentystów podczas planowania i organizowania systemu opieki stomatologicznej w Polsce.

Zaskakująca decyzja NFZ

Pomimo kilkumiesięcznej pracy Rady wciąż środowisko lekarzy dentystów zaskakiwane jest posunięciami animatorów opieki stomatologicznej w Polsce.  Ostatnio wiele kontrowersji wywołał ruch NFZ, polegający na nieoczekiwanym wprowadzeniu odrębnych limitów na świadczenia rozliczane pakietami we wszystkich zakresach leczenia stomatologicznego. To zdecydowanie ograniczy pacjentom dostęp do świadczeń.

 

Kto twarzami Partii Przyszłość 5.0

Partię Przyszłość 5.0 tworzą m.in.:

  • Piotr Zwara, który w 2021 r. odszedł z klubu PiS w pomorskim sejmiku, tworząc klub Dla Pomorza;
  • Bogusław Bosak, poseł PiS w latach 2005- 2007;
  • Tomasz Markowski, poseł PiS w latach 2001-2007;
  • Filip Rdesiński, były szef Radia Poznań i Polskiej Fundacji Narodowej, a następnie wiceprezes spółki Lotos Terminale.