AOTMiT zbiera dane o ponoszonych kosztach i osiąganych przychodach w I połowie 2021 r. przez podmioty realizujące gwarantowane usługi stomatologiczne. W tym celu dla zainteresowanych przeprowadzono 7 października 2021 r. szkolenie dotyczące sposobu wypełnienia formularza ankiety. Prośba o pomoc skierowana została do indywidualnych i grupowych praktyk udzielających stomatologicznych świadczeń gwarantowanych.

Komisja Stomatologiczna NRL podała, że w trakcie dyskusji padło pytanie o możliwość wzięcia udziału w badaniu przez podmioty lecznicze, w których w okresie sprawozdawczym (I półrocze 2021 r.) poza lekarzem dentystą - założycielem tego podmiotu - nie był zatrudniany żaden lekarz.

Prowadząca spotkanie dyrektor Natalia Fedoryszak – Kuśka dopuściła taką możliwość polecając w takim wypadku zaznaczenie tego faktu w uwagach końcowych ankiety (że prowadzi się taki rodzaj działalności).

Ze spotkania jest zapis (nie obejmuje odpowiedzi na pytania i dyskusji). Dostępny jest na stronach AOTMiT.

Zapis prezentacji ze spotkania

KS NRL przypomniała także linki:
do ankiety (formularz będzie aktywny do 15 października 2021 r.);
do arkusza pomocniczego (zawiera zestaw pytań , na które odpowiedzi trzeba przygotować przed przystąpieniem do wypełniania samej ankiety - wypełniania ankiety nie można przerwać).