• Konkurs na realizowanie w Małopolsce doraźnej pomocy stomatologicznej obejmuje okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi 322,0 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 września do 31 grudnia 2023 r.
  • Na terenie woj. małopolskiego funkcjonuje jeden ośrodek realizujący nocną i świąteczną pomoc stomatologiczną

Konkurs na doraźną pomoc stomatologiczną

OW NFZ w Krakowie ogłosił konkurs ofert na świadczenie stomatologicznej pomocy doraźnej.  

Obszar realizowania świadczeń: woj. małopolskie 

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 322,0 zł na okres rozliczeniowy od 1 września do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W  do 14 sierpnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W 16 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zaplanowano na 24 sierpnia w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Wadowicka 8W.

Kod postępowania 06-23-000819/STM/07/1/07.1850.118.03/01 

Kontakt: Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 8W. konkursy.stm@nfz-krakow.pl

Kto prowadzi doraźną pomoc stomatologiczną w Małopolsce 

Dotychczas na terenie woj. małopolskiego stomatologiczną pomoc doraźną realizuje:

17 Centrum medyczne WiK
Siepraw Trzebunia 444
tel. 12 312 77 06