• Konkurs ofert na realizowanie świadczeń doraźnej pomocy stomatologicznej na terenie woj. krakowskiego obejmuje okres od 1 października do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi wynosi nie więcej niż 244 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty należy składać w Krakowskim OW NFZ do 4 września 2023 r.

Warunki kontraktu na świadczenia ortodontyczne

Kod postępowania 06-23-000828/STM/07/1/07.1850.118.03/01

Ryczałt za dyżur skalkulowany został przez NFZ w Krakowie na 2 tys. zł.

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 244 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 października 2023  r. do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do 4 września 2023 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na 6 września 2023 r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, Wadowicka 8W

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: 22 września 2023 r.

Kontakt: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6
Adres poczty elektronicznej: konkursy.stm@nfz-krakow.pl

Na terenie woj. małopolskiego jest jeden podmiot prowadzący pogotowie stomatologiczne jest to:

17 Centrum medyczne WiK
Siepraw Trzebunia 444
tel. 12 312 77 06